תכשירים להדברת פגעים בעגבניות בבתי צמיחה, ספטמבר 2017
מפת אתר
English عربي

תכשירים להדברת פגעים בעגבניות בבתי צמיחה, ספטמבר 2017

מפרסם/ים:
תאריך פרסום:
06/09/2017
תחום:
הגנת הצומח; ירקות בשטחים פתוחים; ירקות חסויים
סוג פרסום:
דפון
 
רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בעגבניות. הכתוב בדפון  זה אינו משמש תחליף לרשום בתווית התכשיר, לכן לפני כל שימוש בתכשיר כלשהו חובה לוודא את המינון, ימי ההמתנה ושאר הפרטים שבתווית. נתוני התכשירים נלקחו ממאגר המידע של השירותים להגנת הצומח.
ככלל, על מנת למנוע התפתחות עמידות לתכשירי הדברה, מומלץ לרסס לסירוגין או בשילוב, עם תכשירים מקבוצות פעילות שונות. קבוצות הפעילות מופיעות בטבלה במילים או במספרים, במיון לפיIRAC  ו- FRAC ( Insecticide/Fungicide Resistance Action Committee – ארגונים עולמיים למיון קוטלי מזיקים ומחלות לפי אופן פעילות או חומר פעיל).
לפני כל שימוש בתכשיר הדברה יש לברר את התאמתו לדבורי הבומבוס לפי הנחיות נותני שרותי ההאבקה. כל קוטלי המחלות (למעט דלסן/בויסטין) מתאימים לשימוש בהדברה משולבת. קוטלי המזיקים המודגשים בירוק ניתנים לשימוש ללא הגבלה בעת שימוש באקריות טורפות בגידול. נתונים אלו נלקחו מחברת ביו בי.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר