בפרדס, מרס-אפריל 2018
מפת אתר
English عربي

בפרדס, מרס-אפריל 2018

מפרסם/ים:
תאריך פרסום:
08/03/2018
תחום:
הדרים; הגנת הצומח; שירות שדה
סוג פרסום:
דפון
בדפון הנוכחי מובאות המלצות לביצוע בפרדסים בחודשים מרס-אפריל 2018.
ההמלצות עוסקות בגיזום ועיצוב העץ; הכנת חלקות בפרדס לשיווק לסין; חיגור להעלאת היבול בהדרים; המלצות לדישון בפרדס לפי ניתוח תוצאות בדיקות עלים; השקיית הדרים; הדברת מזיקים; הדברת מחלות; מידע בנושא מחלת הגריניג; הדברת עשבייה; הנחיות כלליות לריסוס בקוטלי עשבייה ונוסחאות ריסוס להדברת עשבייה באביב בפרדסים בגילים השונים (רשימה חלקית).
 

 קבצים להורדה

 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר