צמחים לצדי דרכים
מפת אתר
English عربي

צמחים לצדי דרכים

מפרסם/ים:
תאריך פרסום:
25/02/2018
תחום:
הנדסת הצומח וגנים בוטניים
סוג פרסום:
חוברת
 
הצמחים המוזכרים בחוברת זו מומלצים לנטיעה בצדי דרכים, כגידול אקסטנסיבי, כלומר ללא תוספת השקיה, כאשר הממוצע הרב-שנתי של המשקעים באזור הוא 350 מ"מ לפחות. עם זאת, במהלך 4-3 השנים הראשונות לנטיעה יש להשקות עד להתבססות הצמחים ולטפל בשטח למניעת עשבים.
למותר לציין כי בית הגידול בצדי דרכים, לאורך כבישי הארץ, הוא בית גידול קשה ומסובך: ראשית, הוא מאופיין בתנאי קרקע בעיתיים, כיוון שכתוצאה מסלילת הכבישים, האדמה שהייתה בעומק, נשפכת על פני השטח בעבודת הטרקטור, והיא זו שהופכת לבית גידולם של הצמחים. אדמה זו מכילה מלחים בכמות גדולה, הרעילים ומזיקים לצמחים. יתר על כן, מכלי הרכב הנעים בכבישים נפלטים גזים רעילים, וזיהום אוויר זה רעיל אף לצמחים. בית הגידול בצדי הדרכים הוא יובשני, הכולל כשמונה חודשי יובש בשנה. בנוסף, יש להתמודד לעתים גם עם בעלי חיים, בדרך כלל עדרי צאן ובקר, הפורצים את הגדרות וניזונים מהצמחים השתולים לצד הדרך, אף עד גובה פני הקרקע.
רשימת המינים בחוברת זו מתבססת בעיקרה על עבודה שביצעו הכותבים לפני כשני עשורים, החל משנת 1997, בכביש 40 בקטע ביל"ו-רמלה. העבודה מומנה על ידי מע"צ (מחלקת העבודות הציבוריות), ובשם החדש נתיבי ישראל (החברה הלאומית לתשתיות תחבורה). שתילת הצמחים, אחזקתם והטיפול נעשו באחריות מע"צ, בפיקוחו של צבי פרידמן. חלק מצמחי האם – מקורם במכון וולקני, והכנת השתילים לנטיעות נעשתה במשתלת קק"ל בגילת, באחריות פבלו צ'רקסקי.
 

 קבצים להורדה

 

תגיות

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר